Мусабеков Абуталип Жолдасбекович, Оқытушы

+77012465778

abutalip.mussabekov@yu.edu.kz

Қызметі: әскери кафедраның оқытушысы
Академиялық дәрежесі: бакалавр
Ғылыми қызығушылықтары: әскери-арнайы пәндер бойынша оқыту әдістемесі

Leave a Reply